World

החיים תחת כיבוש: הסבל שבלב הסכסוך

החיים תחת כיבוש: הסבל שבלב הסכסוך

פינוי בתים בירושלים המזרחית עומד במרכז הסכסוך שהוביל למלחמה בין ישראל לחמאס. אבל עבור מיליוני פלסטינים, ההשפלות השגרתיות של הכיבוש הן חלק מחיי היום-יום.
#החיים #תחת #כיבוש #הסבל #שבלב #הסכסוך

About the author

admin